Mededeling van het PB ZH

Beste Besturen en Kringgroep leden van Zuid-Holland,

Tijdens de j.l. gehouden Algemene Vergadering van Zuid-Holland is Fred Meijer gekozen als Commisaris Africhting. Helaas heeft Fred al in een kort stadium te kennen gegeven hier met veel spijt vanwege persoonlijke omstandigheden geen gehoor aan te kunnen geven.

Wij als PB hebben gezocht naar een toekomstige opvolger voor Fred en denken met de keuze van Joop Lieder hier een geschikte persoon in gevonden te hebben. Wij verwachten met Joop een vruchtbare samenwerking in te gaan.

ter info: Chris Bierman is binnen het PB ad interim Commissaris Africhting maar Joop zal de africhtingszaken gaan waarnemen.

Voor vragen dus graag contact opnemen met Joop Lieder, mobiel 06 22581037, emailadres jooplieder@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland