Cursus ABA

De ABA opleiding is een Algemene Basis Opleiding voor Africhters

De ABA opleiding is bedoeld om cursisten de basis kennis bij te brengen die nodig is om op voor mens en dier verantwoorde wijze een hond af te richten binnen het SchH of IPO programma .

Subdoelen:

  • De cursist kent de ethologische achtergronden die nodig zijn bij het trainen van honden.
  • De cursist is in staat gedrag van de hond te herkennen en te interpreteren
  • De cursist heeft inzicht in de mogelijke rol van de trainer bij het ontstaan van ongewenst gedrag of ev. trainingsproblemen.
  • De cursist heeft inzicht in de wijze waarop honden leren en kent de werking van leerprincipes die een rol spelen bij het trainen van honden.
  • De cursist kan de leerprincipes toepassen bij de preventie en behandeling van trainings problemen
  • De cursist kent de oorzaken en ontwikkeling van de meest voorkomende trainingsproblemen en kan oplossingen hiervoor aangeven;
  • De cursist is op de hoogte van de verschillende methoden en hulpmiddelen die ingezet kunnen worden bij het trainen van dieren en het oplossen van trainingsproblemen

Vervolg opleiding: De opleiding Kynologisch Instructeur

is bedoeld om cursisten op te leiden tot een door de Raad van Beheer en Aequor erkend certificaat. De instructeur kan met dit diploma binnen de africhting op een voor mens en dier verantwoorde wijze instructie geven zowel in de basisopvoeding als in een sportdiscipline zoals de africhting voor het IPO/SchH I,II en III diploma.

Aanvang cursus voor 2010.

download inschrijfformulier in PDF of in Word

download informatie dagindeling + de kosten PDF of in Word

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland