inschrijfformulier Fokkers 2015
 • Inschrijfformulier  FOKKERS seminar/lezing .

 • 29 Januari 2015

 • Provinciaal Bestuur afd. Zuid-Holland

 • SPREKERS:

  Dhr. Richard van 't Wout van het NVWA de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

  Dhr. Frenk Bonefaas en Rachel Dijkhorst-Noij (Recht voor de Rashond) Recht voor de Rashond

  Wat kunt u verwachten:

  • Presentatie: De nieuwe wet van dieren.
  • Dhr. Richard van 't Wout (NVWA). Gebleken is dat er veel onduidelijkheid bestaat over de gevolgen van het Besluit houders van dieren. Deze presentatie geeft duidelijk aan wat de gevolgen zijn en voor wie dit besluit van toepassing is.
  • Vragen stellen.
  • Kleine pauze

  • Presentatie: Wandeling door het oerwoud van regels voor de fokkers.
  • Mr. Frenk Bonefaas en mw. Rachel Dijkhorst-Noij wordt aan de hand van praktische voorbeelden in heldere taal uitgelegd hoe de fokkerij, juridisch gezien, zo optimaal mogelijk kan worden ingericht. Ook wordt het Besluit houders van dieren besproken. Dit besluit heeft een kentering aangebracht in de wereld van de hobbyfokkers omdat men eerder wordt aangemerkt als bedrijfsmatig en bovendien zijn de bepalingen die betrekking hebben op de fokkerij nu ook op hobbyfokkers van toepassing.
  • Koopovereenkomst Rashond - gericht op de Duitse Herder.
  • Hier wordt ingegaan op het gebruik van een koopovereenkomst en mogelijke problemen die na de verkoop kunnen ontstaan. Er wordt u uitgelegd hoe u daar het beste mee om kunt gaan en hoe u eventuele schade beperkt. Kortom, deze lezing is een handreiking aan de verantwoordelijke fokker die met een gerust hart wil fokken.
  • Vragen stellen.

  De avond zal gehouden worden in Dog Centre, Jan Stuversdreef 4, 5315 NZ Kerkwijk, Nederland

  zaal is open vanaf: 19.00 uur

  Aanvang: 19.30 uur

  Kosten: Leden van Zuid Holland / Utrecht € 5.00 hebben tot 31-12 voorrang.

  Niet leden € 10.00

   

  Inschrijving via site: http://www.vdhafdelingzuidholland.nl

  Kaarten te verkrijgen na betaling op rekening:
  NL49RABO0125788967 tnv PB Zuid Holland met vermelding van Naam, VDH lidmaatschapsnummer .

 •                                              
 

Lid VDH Ja/Nee

Voornaam E-mail adres
Achternaam VDH lidnr.  
Adres Telefoonnr.  
Postcode Woonplaats
 

Indien niet van toepassing, graag in betreffende vakje "nvt"  invullen, alle vakjes moeten ingevuld zijn anders kan het formulier niet worden verstuurd.