WUSV - wedstrijd

Wereld Kampioenschap van Duitse Herdershonden

Het summum op africhtingsgebied is toch wel het Wereldkampioenschap Africhting van de Wereldunie van Duitse Herdershonden (WUSV). Hier ontmoeten topafrichters uit de hele wereld elkaar met hun geselecteerde Duitse Herdershonden. Nederland was al diverse malen gastland voor dit Wereldkampioenschap. Op dit niveau kunnen we spreken van een echte topsport. Trouwens als kijksport mag de Africhting er ook zijn. Ongelooflijk wat een goed team, geleider en hond, kan presteren!

WERELD KAMPIOENSCHAP 2010

Datum: 21 - 24 Oktober 2010
Locatie: Sevilla in Spanje
Organisatie: Real Ceppa (WUSV)

Keurmeester zijn:
A: Josef Schallegruben (Oostenrijk)
B: Lubos Janski (Tjechie)
C: Gunther Diegel (Duitsland)

Pakwerkers zijn:

Van Afdeling Zuid-Holland doen aan de WUSV-selectie d.d. 11-12 september mee om deel te mogen nemen aan bovenstaande:

Deelnemer
Hond
Kringgroep
Jan Rietkerken
Esko vom Gempenblick
Oude Maas

 

VOORWAARDEN:

01.

In het jaar van de NIAK tenminste aan één van de twee Pré-selectiewedstrijden hebben deelgenomen. Waarop de kandidaat in totaal minimaal een “goed” met 250 punten moet behalen met een “U” voor DZB. Aan de hand van de plaatsing op een Pré-selectiewedstrijd, worden punten toegekend. (zie tabel)

02.
Deelnemen aan de NIAK in het jaar van het WUSV Wereldkampioenschap waarop de kandidaat minimaal een “goed” met 250 punten moet behalen en een “U” voor DZB.
  A.  
PRE-SELECTIEWEDSTRIJDEN
    ·
Deze worden op aanvraag van en door de Kringgroepen, in principe in begin maart en eind juni georganiseerd.
    ·
De CBA kiest uit de aanvragers de kandidaten voor de organisatie van deze Pré-selectiewedstrijden.
    ·
De Pré-selectiewedstrijden moeten gekeurd worden door drie AK’s (Leistungsrichter Ausland). Per jaar mag één AK maar éénmaal op een Pré-selectiewedstrijd keuren.
    ·
De AK's worden door de CBA aangesteld.
    ·
Pakwerk op deze Pré-selectiewedstrijden moet verricht worden door twee V.D.H. allroundpakwerkers.
    ·
De allroundpakwerkers worden door de CBA aangesteld. Per jaar mag een allroundpakwerker maar éénmaal pakwerk verrichten op een Pré-selectiewedstrijd. Indien het aantal allroundpakwerkers onder de negen is gedaald, kan de CBA een allroundpakwerker voor de tweede maal inzetten echter wel op de andere discipline (korte werk of lange werk). Ook kan de CBA in dit geval besluiten een pakwerker van een andere werkhondenvereniging met dezelfde status als een allroundpakwerker in te zetten.
    ·
Op de Pré-selectiewedstrijden is de inzet van een gediplomeerde V.D.H. spooruitzetter verplicht. De organiserende vereniging zorgt voor gediplomeerde V.D.H. sporenlegger(s) die echter ook maar een keer per jaar op een Pré-selectiewedstrijd mogen worden ingezet.
    ·
De spooruitzetter wordt door de CBA aangesteld. Deze mag slechts éénmaal per jaar worden ingezet.
    ·
De uitvoering van deze wedstrijden moet een Internationaal karakter hebben waarbij rekening gehouden dient te worden met de moeilijkheidsgraad van de speuromstandigheden.
    ·
Duitse Herdershonden mogen alleen aan de Pré-selectiewedstrijden deelnemen indien zij in het bezit zijn van IPO/SchH.3 certificaat en nakomeling zijn van op fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in het bezit zijn van een geldige keurklasse. Leden die, voordat zij lid waren van de V.D.H., al in het bezit waren van een Duitse Herdershond die niet aan de eisen van keurfok of keurklasse voldoet, kunnen dispensatie bij het Hoofdbestuur van de V.D.H, aanvragen voor zover de eigenaar zelf als geleider van deze hond optreedt.
    ·
De preselectiewedstrijden tellen ook mee als ABC- wedstrijden voor het NIAK.
  B.
NIAK ten behoeve van selectie voor het WUSV WERELDKAMPIOENSCHAP
    1.
Deze wedstrijd wordt gekeurd door drie verschillende AK's en worden aangewezen en uitgenodigd door de CBA.
    2.
Pakwerk zal verricht worden door twee allround- of A-pakwerkers; deze worden aangewezen en uitgenodigd door de CBA.
    3.
De spooruitzetter wordt aangewezen en uitgenodigd door de CBA. De sporenleggers worden aangewezen en uitgenodigd door de organiserende vereniging.
    4.
Ook tijdens het NIAK worden punten toegekend conform de plaatsingslijst.
    5.
De 5 deelnemers die over twee wedstrijden (waarvan de uiteindelijke NIAK verplicht is en waar de kandidaat ook de kwalificatie “goed” met minimaal 250 punten moet behalen met een “U” voor DZB) het laagste aantal totaal punten heeft behaald, worden uitgezonden naar het WUSV Wereldkampioenschap. Op één van deze wedstrijden dient men ten minste 270 punten behaald te hebben.
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bij een gelijk aantal totaal punten is als eerste de som van de totaaluitslag van beide wedstrijden doorslaggevend, daarna de som van de resultaten in afdeling C van deze wedstrijden, daarna het wel of niet aangekeurd zijn en als laatste de som van de resultaten in afdeling "B" van de beide wedstrijden. Mocht het dan nog gelijk zijn dan is het lot doorslaggevend.

 

Voorbeeld:

Tijdens de 1ste Pré-selectiewedstrijd wedstrijd is een 6de plaats behaald en tijdens de 2de Pré-selectiewedstrijd een 2de plaats. Op de NIAK is een 3de plaats behaald. Geteld mag dan worden de 2de Pré-selectiewedstrijd is 2 punten en 3 punten van de NIAK is totaal 5 punten

Deelnemers
1ste pré
2de pré
NIAK
Totaal
Klassement
Geleider 1
2
1
1
2
1
Geleider 2
1
-
2
3
2
Geleider 3
6
3
3
6
3
Geleider 4
3
2
6
8
4
Geleider 5
4
4
5
9
5

De vijf combinaties met de laagste punten worden uitgezonden.

       
  ------------------------------------------
1.
Indien de Nederlandse Kampioen niet heeft deelgenomen aan de Pré-selectiewedstrijd(en) dan ontvangt deze een wild card en vervalt de als vijfde geplaatste geleider. Deze wordt dan de reserve.
2.
Deelnemers die niet worden uitgezonden naar het WUSV Wereldkampioenschap genieten de voorkeur om deel te mogen nemen aan de Interlandwedstrijd.
3.
Geleiders die zich aanmelden voor het NIAK moeten in het bezit zijn van een Nederlands paspoort en/of identiteitsbewijs dan wel ingezetenen van Nederland zijn, met een geldig verblijf/vestiging vergunning en tevens lid van de V.D.H. om namens Nederland deel te kunnen nemen aan het WUSV Wereldkampioenschap africhting.
Deelnemers die meerdere staatsburgerschappen (meerdere paspoorten) bezitten zullen een keuze moeten maken voor welk land zij uitkomen. Die keus betekent dat men voor de komende vijf jaren, geldig vanaf het laatste moment van deelname aan het WUSV Wereldkampioenschap africhting, niet namens een ander land deel kan nemen aan het WUSV Wereldkampioenschap africhting. Wanneer men heeft deelgenomen aan het NIAK in Nederland dan kan men in dat jaar op het WUSV Wereldkampioenschap niet meer uitkomen namens een ander land.
4.
Deelnemers die geselecteerd zijn voor het WUSV Wereldkampioenschap mogen niet meer deelnemen aan africhtingsevenementen.
5.
Inschrijfformulieren kunnen worden gedownload van de V.D.H. site, en moeten rechtstreeks naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H. gezonden worden, met een afschrift naar het Provinciaal Afdelingsbestuur. De inschrijfformulieren dienen uiterlijk 10 augustus in het bezit van de Commissaris Africhting te zijn. Na ontvangst van het inschrijfformulier krijgt de deelnemer van de Commissaris Africhting van de V.D.H., een bevestiging.
6.
Het NIAK wordt in principe in de maand september gehouden.
7.
De geleider die met een teef deelneemt aan een V.D.H. Hoofd Africhting evenement dient, bij loopsheid van de teef, dit te melden aan de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H., alvorens deel te kunnen nemen aan het africhtingevenement. Bij constatering van loopsheid zal de betreffende combinatie als laatste combinatie afdeling B en C doen. Zij speuren wel in hun lotgroep, maar dan wel als laatste van de groep.
8.
Deze selectieprocedure is in ieder geval geldig van 1 december 2009 tot 1 november 2014. Wel wordt er ieder jaar geëvalueerd en kan op detailpunten worden bijgestuurd. Het platform voor deze evaluatie is de bijeenkomst van de CBA met de Commissarissen Africhting van de Provinciale Afdelingen. De uitkomst van deze evaluatie wordt door de CBA aan het HB gestuurd ter goedkeuring voorgelegd en hoeft geen instemming meer van de AV.
 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland