Examenreglement

VZH/BH - IPO en andere examens.

Binnen de VDH zijn een aantal examens op africhtingsgebied te behalen:

  Kenmerk Minimum leeftijd Toelatingsvoorwaarden
Verkeersexamen VZH/BH 15 maanden .
Verdedigingshond I IPO I 18 maanden Geldig VZH/BH diploma
Verdedigingshond II IPO II 19 maanden IPO/SchH I diploma - minimum 80 pnt afd.C
Verdedigingshond III IPO III 20 maanden IPO/SchH II diploma - minimum 80 pnt afd.C
Speurhond I SpH I 18 maanden Geldig VZH/BH diploma
Speurhond II SpH II 18 maanden Geldig VZH/BH diploma
Speurhond IPO IPO SpH 20 maanden Geldig VZH/BH diploma
Uithoudingsvermogen UV/AD 16 maanden .
Deelcertificaten Certificaat A-B-C 18 maanden Geldig VZH/BH diploma

Men is verplicht om het VZH/BH diploma te behalen onder een VDH/SV/FCI - africhtingskeurmeester, voordat men opgaat voor een deelcertificaat of het IPO 1 examen. In het VDH examenreglement zijn de eisen en richtlijnen nauwkeurig omschreven. Deze reglementen zijn verkrijgbaar bij de Kringgroepen of rechtstreeks via de VDH. Dit zijn de 3 onderdelen, waarmee men zich voor de opleiding voor verdedigingshond bezig houdt:

SPEUREN (=Zoeken) is een mooi onderdeel van de africhting. Hier maken we gebruik van een goed ontwikkeld instinct van de hond. Reeds op jeugdige leeftijd kan men met het speuren beginnen. Bij de Kringgroepen zijn instructeurs die U kunnen vertellen hoe U spelenderwijs uw jonge hond kunt leren speuren tot groot plezier van uzelf en uw hond.

GEHOORZAAMHEID (=Apel) is de basis van alles wat de hond leren moet. Daarom begint men hiermee en daarom komt dit onderdeel steeds weer terug als het allerbelangrijkste. Ook heel belangrijk is natuurlijk het wennen aan andere honden, het trainen in groepsverband is onontbeerlijk. Een hond die goed gehoorzaam is voordat hij het verdedigingswerk leert, zal zijn baas goed verdedigen als zijn baas dat wil. Is de hond niet gehoorzaam, dan zal hij zelf het initiatief nemen op momenten waar dit nodig is met alle nare gevolgen van dien.

VERDEDIGINGSWERK (=Pakwerk) is een leuk en zeer spectaculair onderdeel. Pas als de hond goed gehoorzaam is wordt U geconfronteerd met het pakwerk als U het wilt. Mensen worden wel eens ongeduldig. Zij willen graag weten of hun honden bijten. Verreweg de meeste honden willen wel bijten en zij vinden dit onderdeel erg leuk om de schijnboef (pakwerker) te verjagen. Maar dit mag beslist pas als de gehoorzaamheid er goed in zit. Laat u nooit verleiden door “ betweters” maar luister naar uw instructeur. Alleen hij kan beoordelen wanneer uw hond rijp is voor het verdedigingswerk. Zoals gezegd, de gehoorzaamheid is het allerbelangrijkste. Ook zonder het speuren en het pakwerk kunt u een examen op africhtingsgebied afleggen, namelijk het verkeersexamen. Dit examen omvat een aantal gehoorzaamheidsoefeningen en daarnaast gedrag en gehoorzaamheid in het verkeer. De opleiding tot “ verkeers-zekere-hond” (VZH/BH) is een zeer nuttige opleiding in onze maatschappij, waar de hond als huisgenoot niet meer weg te denken is. En laten wij nu eerlijk zijn, een goed opgevoede Duitse Herdershond staat zijn mannetje.

Puntenwaardering - kwalificaties.
Bij het IPO examen kunnen in elk van de afdelingen A, B en C maximaal 100 punten worden behaald, zodat het maximale aantal punten 300 bedraagt. Een africhtingsdiploma kan alleen dan worden afgegeven, wanneer de hond in de afzonderlijke afdelingen A, B en C tenminste 70  punten heeft behaald. Echter dient men tenminste 80 punten in afdeling C te behalen om voor een hoger africhtingscertificaat op te gaan. De 80 punten in afd. C is eveneens een voorwaarde voor deelneming en toelating op een fokgeschikheidskeuring (FGK) en de africhtings keurmeester moet wel een SV-keurmeester zijn voor een aankeuring in het buitenland. Bij de deelcertificaten kunnen maximaal het aantal punten behaald worden welke voor dat onderdeel in de betreffende IPO afdeling staat vermeld. Bij het SpH–examen waarbij totaal maximaal 100 punten behaald kunnen worden, wordt het diploma speurhond (SpH) alleen afgegeven indien de hond meer dan 70 punten behaald. De volgende kwalificaties worden toegekend:

Voor Afd. A B C en SpH
 
Totaal voor IPO I, II, III
100
t/m
96
punten
Uitmuntend  
300
t/m
286
punten
Uitmuntend
95
t/m
90
punten
Zeer goed  
285
t/m
270
punten
Zeer goed
89
t/m
80
punten
Goed  
269
t/m
240
punten
Goed
79
t/m
70
punten
Voldoende  
239
t/m
210
punten
Voldoende
69
t/m
0
punten
Onvoldoende  
209
t/m
0
punten
Onvoldoende
Totaal voor B/C
 
VZH/BH
200
t/m
191
punten
Uitmuntend  
-
geen punten bij
Geslaagd
190
t/m
180
punten
Zeer goed  
-
geen punten bij
Niet geslaagd
179
t/m
160
punten
Goed    
159
t/m
140
punten
Voldoende  
139
t/m
0
punten
Onvoldoende  


 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland