Nederlands Individueel Africhtings Kampioenschap (NIAK)

Jaarlijks wordt het Individueel Africhtingskampioenschap gehouden.

Hier treden de best afgerichte Duitse Herdershonden van Nederland in het strijdperk.

EXTRA Mededeling voor onderstaande deelnemers:

Op zaterdag 20 augustus om 11.00 uur is er gelegenheid om op locatie "Stadion Sportcomplex DOTO", Deyffelbroekseweg 30, te Pernis in te trainen.
Het is zeker dat op het hoofdveld gewerkt mag worden. De beide pakwerkers voor het NIAK zullen om ongeveer 14.00 uur aanwezig zijn. Wilt U meer weten bel dan Dirk de Groot 0641667519.

NEDERLANDS INDIVIDUEEL AFRICHTINGS KAMPIOENSCHAP 2011

Datum: 27 - 28 Augustus 2011
Locatie: Sportpark Klokkenlaan, terrein Uni Animo te Loon op Zand
Organisatie: Kringgroep De Ypelaar

------

Keurmeester zijn:
A: Hans Hengelman
B: Haruo Masuda
C: Ruud van Eck

Pakwerkers zijn: Robert van Vliet (lang), Rick Huijbers (kort), res. Wim van Wessel

Van Afdeling Zuid-Holland doen mee:

Deelnemers
Hond
Kringgroep
Fabrizia de Wit
Xhianto vom Haus Valkenplatz
Oude Maas
Joeri Veth
Onta von Karthago
Oude Maas
Jolien Knoop
Freule Donja van Scalindjo
Oude Maas
Jan Rietkerken
Esko vom Gempenblick
Oude Maas
Esther Hobbel
Sir Tygo von Beute Hitz
Oude Maas
Wim van Dijk
Zamp vom Weinbergblick
De Randstad
Anja Matekovic
Furby 't Palmaleinehof
De Randstad
Herman de Koning
Gringo vom Ratsenheim
De Randstad
Simon Ouwens
Gappay von der Wannaer Hohen
De Hoekse Herder
Nico Ouwens
Jasko von Wellental
De Hoekse Herder
Wilma van de Torren
Harvey vom Oostweg
Rijnmond
Chris Jongman
Tess van de Gandyshofke
Rijnmond
Olga Boer
Zascha vom Weinbergblick
Walcheren
Bertus Middelkoop
Bono van de Jilles Hoeve
UDHV
Lilianne Voogd
Manou van de Glazen Stad
Rijswijk
Vincent Honselaar
Kaiser van Hamersslag
Wechelderzande (Belgie)
Aad Broekhuizen
Lanzo van het Zuidpark
Duiventoren - afgemeld
John van Steenoven
Injoy van Scalindjo
Oude Maas - nog niet aangemeld
Bas Koster
Asko vom Wellereck
? (nog niet aangemeld)
Anja Matekovic
Henri 't Palmaleinehof
? (nog niet aangemeld)

* geselecteerden voor de WUSV

UITSLAG

Deelnemers
Hond
A B C Totaal Plz
Chris Jongman * * *
Tess van de Gandyshofke
96
91
93
280
01
Jolien Knoop * * *
Freule Donja van Scalindjo
91
92
92
275
08
Wim van Dijk *
Zamp vom Weinbergblick
94
89
92
275
09
Joeri Veth *
Onta von Karthago
83
94
96
273
10
Wilma van de Torren * * *
Harvey vom Oostweg
97
86
88
271
12
Olga Boer
Zascha vom Weinbergblick
96
78
96
270
14
Jan Rietkerken **-***
Esko vom Gempenblick
90
84
94
268
17
Vincent Honselaar * * *
Kaiser van Hamersslag
88
90
89
267
19
Herman de Koning
Gringo vom Ratsenheim
96
85
85
266
22
Simon Ouwens
Gappay von der Wannaer Hohen
89
88
86
263
25
Anja Matekovic
Furby 't Palmaleinehof
96
84
83
263
26
Fabrizia de Wit
Xhianto vom Haus Valkenplatz
95
83
78
256
34
Esther Hobbel
Sir Tygo von Beute Hitz
86
72
95
253
35
Lilianne Voogd
Manou van de Glazen Stad
90
71
90
251
40
Nico Ouwens
Jasko von Wellental
%52
86
84
%
-
Bertus Middelkoop
Bono van de Jilles Hoeve
%04
78
86
%
-
Aad Broekhuizen
Lanzo van het Zuidpark
x
x
x
afgemeld
x

* deelnemer voor de WUSV in Oekraine 2011
** reserve WUSV
***geselecteerd voor de Interland Nederland-Belgie 2011

 

VOORWAARDEN:

01.
Deelname met een IPO/SchH.3 hond aan het P.A.K. van zijn/haar afdeling in het jaar waarin het NIAK plaatsvindt.
Hierbij moet minimaal de kwalificatie "goed" met 250 punten behaald worden en een "U" voor DZB. Indien men om welke reden dan ook niet aan genoemd P.A.K. deel heeft kunnen nemen, kan het Hoofdbestuur van de V.D.H. dispensatie verlenen. Deelname staat uitsluitend open voor V.D.H. leden met een raszuivere Duitse Herdershond. Voor deelname aan het NIAK dient men ten minste één keer 270 punten en één keer 250 punten te hebben behaald met een “U” voor DZB.
02.
Mogelijkheid tot het verlenen van dispensatie:
· De geleider (ster) moet zijn/haar hond hebben ingeschreven voor het P.A.K. van zijn/haar afdeling.
· De geleider (ster) moet zijn/haar schriftelijk verzoek uiterlijk één week na het P.A.K. richten aan het PB van haar/zijn afdeling en deze stuurt
..dit verzoek het hun advies door naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H.
03.
Indien dispensatie wordt verleend zal de CBA van de V.D.H., een vervangende wedstrijd aanwijzen. Men is verplicht aan deze wedstrijd deel te nemen. Verdere dispensatie is niet mogelijk.
04.
Indien men op het P.A.K. onvoldoende punten behaalt, mag het NKK van dat jaar als vervangende wedstrijd worden geteld, mits hieraan is deelgenomen met een IPO/SchH.3 hond, waarbij minimaal 250 punten zijn behaald met de totaalkwalificatie "goed" en een “U” voor DZB.
05.
Deelname met een IPO/SchH.3 hond aan tenminste twee ABC africhtingwedstrijden, vanaf 01 oktober van het jaar voorafgaand tot en met 31 juli van het jaar waarin, het NIAK plaatsvindt, waarbij alle onderdelen (A, B en C) moeten worden uitgevoerd en het volledige programma wordt afgewerkt. Men moet op deze wedstrijden geslaagd zijn met minimaal één maal de kwalificatie “goed” met 250 punten en één maal de kwalificatie “zeer goed” met 270 punten, beide met een "U" voor DZB. De africhtingwedstrijd mag geen onderlinge wedstrijd zijn.
06.
Inschrijfformulieren moeten rechtstreeks naar de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H. gezonden worden, met een afschrift naar het Provinciaal Afdelingsbestuur; zij zijn te downloaden van de V.D.H. site. Na ontvangst, ontvangt u van de Commissaris Africhting van de V.D.H. een bevestiging.
07.
De inschrijvingen moeten voor 10 augustus bij zowel de Commissaris Africhting van de V.D.H. als mede bij het Provinciaal Bestuur binnen zijn.
08.
De Individueel Africhtingskampioen van het voorafgaande jaar is vrijgesteld van één ABC africhtingwedstrijd (van 250 punten).
09.
Keurmeesters, pakwerkers en spooruitzetter worden door de CBA aangesteld.
10.
Op de NIAK is de inzet van een gediplomeerde V.D.H. spooruitzetter verplicht. De organiserende vereniging zorgt voor gediplomeerde V.D.H. sporenlegger(s).
11.
Loting geschiedt door de CBA of op het evenement zelf.
12.
Er zullen maximaal 60 deelnemers toegelaten worden. Door het eindtotaal van deze ABC wedstrijden en de P.A.K. op te tellen worden deze 60 deelnemers geselecteerd.
13.
Duitse Herdershonden mogen alleen aan het NIAK deelnemen, indien zij nakomeling zijn van op fokgeschiktheid goedgekeurde ouders en/of zelf in het bezit zijn van een geldige keurklasse. Leden die, voordat zij lid waren van de V.D.H., al in het bezit waren van een Duitse Herdershond, kunnen voor het deelnemen aan het NIAK dispensatie van het Hoofdbestuur van de V.D.H. krijgen, voor zover de eigenaar zelf als geleider van deze hond optreedt.
14.
De geleider die met een teef deelneemt aan een V.D.H. Hoofdafrichtingevenement dient, bij loopsheid van de teef, dit te melden aan de Commissaris Africhting van het Hoofdbestuur van de V.D.H. alvorens deel te kunnen nemen aan het africhtingevenement. Bij constatering van loopsheid zal de betreffende combinatie als laatste combinatie afdeling B en C doen. Zij speuren wel in hun lotgroep, maar dan wel als laatste van de groep.
15.
De eigenaren van de drie hoogst geplaatste honden met keurklasse, hebben het recht gratis een standfoto te laten plaatsen in het blad "De Duitse Herdershond", mits men geslaagd is met minimaal de totale kwalificatie "zeer goed".
16.
Het evenement mag georganiseerd worden op eigen terrein. Een vreemd terrein, waarbij een tribune niet verplicht is, geniet de voorkeur. Het wedstrijdterrein dient een afmeting te hebben van minimaal 80 x 45 meter. Binnen deze afmetingen mogen zich, behoudens de wedstrijdattributen, geen obstakels bevinden. Er moet in de directe nabijheid van de locatie van het evenement ruim voldoende parkeergelegenheid zijn voor zowel de deelnemers als mede de toeschouwers. De kringgroep moet kunnen beschikken over ruim voldoende speurvelden, binnen een redelijke reisafstand Verder gelden alle eisen zoals die gelden bij het organiseren van wedstrijden binnen de V.D.H.
In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, beslist het Hoofdbestuur van de V.D.H.

 

 

Copyright © 2010. Yvon Schultz
Zuid-Holland